شرکت inginico در سال 1980 توسط Jean Jacques poutrel & Michel Malhiuitre  در فرانسه تاسیس شد.دفتر مرکزی این شرکت در Bezons است .شرکت اینجنیکو در سال 2008 با خریداری 55 درصد از خریداری وجوه انتقال فروش از یک شخص چینی بنام Fujan Landi ' گسترش داد.

در سال 2009  یک سازمان به منظور افزایش آگاهی و امنیت پرداخت است را تاسیس کرد.در سال 2011 این شرکت فناوری pennies در پایانه پرداخت تراشه اضافه کرد تا مشتریان بتوانند در هنگام پرداخت خدمات کمک  مالی خیریه به پرداخت خود اضافه کنند .شرکت اینجنیکو  در سال 2017 با خرید سیستم IECISA خرید خرده فروشی مستقیم خود را در اسپانیا توسعه داد و در همان سال با خرید Airlink آم را در آسیا نیز پیاده ازی کرد.

در سال 2020 شرکت worldlineشرکت اینجنیکو را  به ارزش 7.8 میلیارد یورو خریداری کرد تا بتواند از رقبای خود پیشی بگیرد.

شرکت اینجنیکو در سال 2014 جزاولین  پرفروش ترین پایانه فروش دستگاه است که با تعداد 9 میلیون 800 هزار پایانه این عنوان را کسب کرده و شناخته شد .

این برند جز اولین و قدیمی ترین برندی است که دستگاه های کارتخوان آن وارد بازار شدند و مدلهی مختلفی را به بازار ایران گسترش داد همچون اینجنیکو 7210 ،7910 ،5100